Uttak av norske lag til VM 2010

7-13. august arrangeres VM i H-båt av Larvik SF. Vi satser på mange deltagende norske lag. Uttaket gjøres av styret i Norsk H-båt klubb. Nedenfor beskrives prosess og kriterier for uttak.


Prosess for uttak
Det er mulig med påmeldelse av lag helt frem til start av VM, forutsatt at det er plasser ledig og at det skjer i overensstemmelse med arrangørklubben. Det er styret i NHK som er ansvarlig for uttak av norske lag til VM, og uttaket gjøres iht. følgende tre-trinnsprosess:

Trinn 1 (april) Utvelgelse av lag på grunnlag av rankingliste og utenlandske prestasjoner i 2009. Opp til 15 lag. Gjøres i starten av mai, etter fristen for første påmeldingsrunde (30 april).

Trinn 2 (juli) Lag som ønsker å bli vurdert for uttak, men som ikke har rankingplassering eller utenlandske H-båtprestasjoner i 2009, kan gjøre dette ved å vise seg frem på en eller flere av baneseilasene tilknyttet rankingen for 2010. Med mindre særskilte forhold ligger til grunn, bør man ligge i øvre halvdel resultatlisten i en eller flere av disse regattaene for å vurderes til uttak. Uttak for Trinn 2 gjøres i første halvdel av juli – etter Hankø Race Week. Antall lag som kan tas ut på Trinn 2 bestemmes av arrangørklubben i samråd med NHK. Merk at arrangørklubben også må ta hensyn til evt. ønske om påmelding over “kvoten” fra andre land. Styret i NHK oppfordrer alle lag som planlegger å vise seg frem for uttak under Trinn 2 å melde seg på før fristen satt opp av arrangørklubben (selv om denne fristen vil være før sesongstart 2010); dette for å få en pekepinn om omtrent hvor mange lag dette gjelder. Det er imidlertid mulig (iht. Notice of Race) å melde seg på helt frem til 30 juni – og evt. også etter dette, om det fremdeles finnes ledige plasser.

Trinn 3 – NM. Et mindre antall lag kan kvalifiseres ved såkalt wild card under NM 2010. Antallet wild cards bestemmes av arrangørklubben i samråd med styret i NHK. Denne bestemmelsen gjøres samtidig med uttak tilknyttet Trinn 2 (første halvdel av juli)Påmelding og betaling av deltageravgift
Norske lag skal melde seg på enten ved å sende inn påmeldingsskjema (Form B) til NHK innen frist angitt av arrangørklubben, eller ved online påmelding på arrangørklubbens nettsider. Arrangørklubben vil, i samråd med de nasjonale klubbene og IHA, bestemme hvilken av disse påmeldingsmåtene som skal benyttes. Følg med på våre og Larvik SF sine nettsider for oppdatering.

Uttak gjøres blant påmeldte lag. Etter at et lag er bekreftet tatt ut til VM, vil arrangørklubben sende laget detaljer for innbetaling av deltageravgift.Retningslinjer for uttak
Følgende retningslinjer gjelder for vurdering av lag til uttak:
- Trinn 1: Prioritet iht. utenlandsk prestasjon og plass på rankinglisten.
- Trinn 2: Prioritet iht. prestasjon – vurdert skjønnsmessig av styret på tvers av de aktuelle rankingstevnene
- Trinn 3: Prioritet iht. prestasjon

Enten uttaket skjer på trinn 1, 2 eller 3, må et lag innfri følgende for å kunne tas ut:
- Laget behersker h-båten og har en båt i regattamessig stand
- Laget har solid erfaring fra baneseilas
- Laget kjenner kappseilingsreglene
- Skipper/ansvarlig om bord er medlem av NHK
- Det er løst kappseilingslisens til Seilforbundet (les mer om dette her)Øvrig
- Styret i NHK vil arbeide for å få flest mulig godt kvalifiserte lag med i VM
- Styret i NHK vil dele ut et svært begrenset antall invitasjoner om deltagelse til særskilt meriterte H-båtseilere som ikke har vært aktive i 2009.
- Styret vil vurdere å opprette en komite for klagebehandling, der evt. kandidater til denne inkluderer Ketil Rivå og Alexander Hesselberg