NSF Seil-lisens

Alle som skal seile NSF lisenspliktige regattaer i 2010 må ha seil-lisens. Dette er nytt av året, og det er seilerne selv som er ansvarlige for å håndtere dette. Her er en kjapp innføring i hovedpunktene, sett fra H-båtklassen.

Lisenskravet gjelder “norske båter […] som deltar i regatta/stevne/arrangement på nasjonalt-, regionalt- eller kretsnivå. […] Dette omfatter Norgesmesterskap, Klassemesterskap, Norges Cup, Regionmesterskap og Kretsmesterskap, samt øvrige terminfestede og
åpne regattaer/stevner/arrangement på krets- eller nasjonalt nivå. […] Lokale klubbregattaer hvor ¾ av de startende båter representerer arrangørklubben er fritatt fra lisenskravet.” (sitat fra NSF lisensforskrift)

To lisenstyper er aktuelle for H-båtseilere. Enten årlig startlisens (lisens for et kalenderår) eller engangs startlistens (lisens for en enkelt regatta). Begge lisensene er for båten (ikke seilerne). Om man innen et år betaler engangslisenser tilsvarende verdien av en årslisens tildeles båten automatisk årslisens ut resten av året.

Siden H-båten er mellom 7 og 12 meter, er engangslisensen kr. 150 mens årslisensen er kr. 570. Dvs. at om du vet at båten din skal seiles i fire lisenspliktige regattaer i løpet av 2010 kan du like gjerne løse inn årslisens med en gang. Om båten skal seiles mindre, lønner det seg med engangslisenser.

Dette var en kort innføring med H-båtbrillene på. Om du vil ha alle detaljer, finner du disse på NSF sine nettsider.