Regler for poengberegning i rankingseilaser for Norsk H-båt Klubb

Reglene for poengberegning er oppdatert, slik at det f.o.m. sesongen 2007 er mulig å samle rankingpoeng også ved deltagelse i lokale serier i tillegg til i de rankingstevner som styret fastsetter.

Rankingpoeng for det enkelte arrangement (stevne eller lokal serie) deles ut til båtens ansvarshavende i seilasen. Som regel er dette den som har meldt på båten og som står oppført på resultatlisten. Båtens ansvarshavende skal være medlem i Norsk H-båt Klubb for å få rankingpoeng.

Poengsystem for rankingstevner
Poeng for det enkelte rankingstevne regnes ut etter følgende system, basert på Steilene poengsystem:
Antall startende båter = x.
Seier i rankingstevnet gir x + 7 poeng
2. plass gir x+ 4 poeng
3. plass gir x+2 poeng
4. plass gir får x poeng
5. plass gir x-2 poeng
6. plass gir x-4 poeng
7. plass og lavere får x-y, der y er plasseringssifferet minus 1 (For eksempel vil plass nummer 7 gi x-6 poeng)

Dersom man ikke stiller til start gis 0 poeng, selv om man er oppført i stevnets resultatliste.

Poengsystem for lokal serie
Poeng for plassering i lokal serie regnes ut etter følgende system:

Dersom den lokale serien har færre enn 15 deltagende båter:
Antall båter i serien = x. Sammenlagt seier i serien gir x poeng, andreplass gir x-1 poeng, tredje plass gir x-2 poeng osv. Sisteplass gir 1 poeng.

Dersom den lokale serien har 15 eller flere båter:
Førsteplass gir 15 poeng, andreplass gir 14 poeng, tredjeplass gir 13 poeng osv. Femtendeplass eller lavere gir 1 poeng.

Med ”lokal serie” forstås klubbregattaer (f.eks. onsdagsregattaer) gjennomført i løpet av en sesong, der det utarbeides en samlet resultatliste på slutten av sesongen. Kun lokale serier der en oppmann tar ansvar for å oversende resultatlisten til Norsk H-båt Klubb legges til grunn ved opprettelsen av Norsk H-båt Klubbs rankingliste.

Rankingpoeng gis enten man seiler med H-båt i LYS-klasse eller man seiler i en ren H-båt klasse. Dersom man deltar med H-båt i flere lokale serier, telles kun den serien der man får flest poeng.

Bonus for plassering i arrrangementer med baneseilas
Vi ønsker å honorere plassering i rankingstevner som arrangeres som baneseilas sterkere enn plassering i andre stevner, siden disse regnes som mer relevante for uttak til VM. For sesongene før 2011 har vi derfor latt rankingpoeng for plassering i Aker Brygge Cup, Hankø Race Week og NM ganges med 1,5. Fra og med sesongen 2011 vil alle rankingstevner med pølsebane gi rankingpoeng ganger 1,5.

Plassering ved lik samlet poengsum
Dersom to eller flere står likt i samlet poengsum etter at alle rankingstevner og lokale serier er fullført, skal den eller de komme først som har flest førsteplasser. Står to eller flere fremdeles likt, flest andreplasser, osv. Står to eller flere fremdeles likt etter dette skal den som sist har fått høyeste plassering i et rankingstevne (ikke lokal serie), komme først. (Eksempel: I det fall at 1. plass er det høyeste noen av de aktuelle har oppnådd i rankingsstevnene, vil den som fikk den siste 1. plassen komme først)