H-båtens dokumenter

H-båtens status som internasjonal klassebåt medfører at man er underlagt ISAF’s regler når det gjelder krav til dokumenter på båten.
Dokumentene har relevans i sammenheng med kappseilas, både H-båtens klasseregler (§2.4.1) og kappseilingsreglene (§78) krever at man til enhver tid kan forevise et gyldig sertifikat.

OBS!!! Dersom du ikke har gyldig sertifikat har du formelt sett ikke standard H-Båt. Det kan medføre at du får LYS-sertifikat med høyere LYS-tall enn standard 1.07!

Følgende dokumenter skal foreligge:

1: IYRU/ISAF lisens
For hver H-Båt som bygges, betaler verftet en lisens til ISAF (tidligere IYRU). Dette er dokumentert ved at verftet monterer et merke, eller plakett (“IYRY Plaque”) med et serienummer i båten. Sammen med plaketten skal verftets merke med byggenummer og byggeår monteres. Klasseregelen beskriver hvor i båten disse skal sitte: i styrbord stuerom, på skottet fremover mot kahytten (plasseringen er ikke det viktigste, bare merkene finnes fastmontert i båten). Lisensnummeret, verftets bygge-nummer og -år skal være innført i målebrevet.
Legg merke til at det er disse numrene som identifiserer båten, ikke seilnummeret.

2: Målebrev
Normalt måles båten under bygging og ved ferdigstillelse på verftet, og det utstedes et standarisert målebrev (“Mesurement Form”). Å måle under bygging er nødvendig fordi vekten av kjøl og dekk skal være dokumentert. Dette forhindrer ikke at en kan få målt båten på nytt dersom målebrevet er blitt borte; måleren antar i slike tilfeller at vekten på kjøl og dekk er innenfor reglen.
Det er ganske vanlig at første eiers navn står på målebrevet. Målebrevet er likevel gyldig etter eierskifte.
Ved kjøp av H-Båt bør man absolutt sørge for å få med målebrevet, evt. sjekke med H-Båt Klubben om klubben har det i sitt arkiv. Den Norske H-Båt Klubben har originaler/kopier til ca. 2/3 av de norske H-Båtene.

3: Sertifikat (Klassebevis)
Det aller viktigste er at man har gyldig Sertifikat (også kalt Klassebevis). Dette utstedes av Norsk H-Båt Klubb til eieren personlig og mister sin gyldighet ved eierskifte. Ny eier av H-Båt bør derfor umiddelbart anmode H-Båt Klubben om å få utstedt nytt sertifikat i sitt navn.
Sertifikatet er dokumentet som bekrefter eierskapet på båten. Det inneholder dessuten egenerklæringen på at båten tilfredsstiller klassereglene. Siden det er eiers ansvar at båten er i samsvar med klassereglene, kan sertifikatet utstedes uten fornyet måling.

Hva gjør man når papirer mangler?
Det er dessverre et faktum at noen båter mangler ett eller flere av de overnevnte papirer. I slike tilfeller skal i prinsippet ikke båten kappseiles. Vi får anta at når det skjer er det i god tro. Imidlertid skjerper Seilforbundet for tiden kravene til korrekte papirer og man kan risikere å få underkjent en påmelding. H-Båt Klubben ønsker selvfølgelig at flest mulig H-Båter kappseiler, og vil derfor aktivt bistå den enkelte eier slik at papirene kan bringes i orden. Ta snarest kontakt med H-Båt Klubben dersom du er i tvil, har spørsmål eller ønsker å få utstedt nye papirer.

Vist 1781 ganger.